اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب


اگر شروع سال تحصیلی جدید و تکاپو و هیجان برای دانشگاه ها و اصحابش اول مهرماه هر سال باشد، بی گفت و شنود شروع سال جدید و برو بیاهای خاص خودش برای کتابخانه ها، اردیبهشت ماه است.

برگزاری نمایشگاه های بین المللی کتاب اتفاقی است پر هیجان که کتابداران کتابخانه ها را مشتاقانه به انتظار می نشاند و آنها را از مدتها قبل مشغول برنامه ریزی و تدارکات خاص خودش می کند.

کتابخانه ی پردیس هنرهای زیبا هم در این اردیبهشت روزهای پر کاری را پشت سر گذاشته است. هماهنگی با دانشکده های مختلف پردیس و نماینده هایشان و تخصیص بودجه جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر پر رفت و آمد آفتاب  و تهیه ی کتابهای جدید رشته های مختلف موجود در پردیس، از رئوس مهم ترین فعالیت های اردیبهشت ماه کتابخانه بوده است.

همکاران کتابخانه، کتابهای عمومی مورد نیاز دانشجویان عزیز کتابخوان را خریداری کرده اند که عناوین شان دل هر داستان خوانی را قلقلک می دهد. کتابخانه امیدوار است که دوستان دانشجو نهایت استفاده را از آنها ببرند.

همینطور کتابخانه منتظر رسیدن کتابهای تخصصی رشته های مختلف توسط نماینده های منتخب شان می باشد. کتابهایی که به محض تحویل، لیست شان در همین سایت قرار می گیرد تا دوستان دانشجو در جریان خریدهای کتابخانه قرار بگیرند.