اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

هفدهمین جشنواره تأتر تجربه

هفدهمین جشنواره تأتر تجربه


هفدهمین جشنواره تأتر تجربه از 14 الی 20 اسفندماه سال جاری به همت دانشکده هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا و مرکز تأتر تجربی دانشگاه تهران، با همکاری وزارت علوم و مرکز تأتر مولوی برگزار می شود.

اولویت و رویکرد جشنواره هفدهم با آثار اقتباسی از هرگونه ادبی، خواه ایرانی و خواه غیر ایرانی است. نمایشهایی که دغدغه اکتشاف و تجربه در منابع ادبی را دارند تا به پشتوانه علمی و نظری فرم های بدیع و ناب هنرهای نمایشی ارایه نمایند.

 همچنین ستاد اجرایی این دوره از جشنواره درراستای ایجاد انگیزه برای مشارکت حداکثری دانشجویان با بازگذاشتن دست ایشان برای انتخاب مضامین و شیوه های اجرایی، پذیرای طرح و متون غیر اقتباسی نیز می باشد تا به یمن همراهی و همدلی این عزیزان جشنواره ای پویا و پربار حاصل گردد.