اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

هفدهمین نشست تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی به صورت وبینار با حضور آقای توماس ریگالیک طراح لهستانی برگزار گردید.

هفدهمین نشست تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی به صورت وبینار با حضور آقای توماس ریگالیک طراح لهستانی برگزار گردید.


ر راستای سلسله همایش های آموزشی صنعت در دانشگاه، هفدهمین نشست تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی با حضور آقای توماس ریگالیک با موضوع «طراحی مبلمان: اتصال به طبیعت» به صورت وبینار و با حضور دانشجویان طراحی صنعتی برگزار گردید. دبیر علمی این نشست آقای دکتر علیرضا اژدری و دبیر اجرایی این نشست خانم دکتر مریم خلیلی اعضای هیئت علمی گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا بودند. آقای توماس ریگالیک طراح استودیو ریگالیک و استاد دانشگاه در لهستان، پس از معرفی فرآیند طراحی از نگاه ایشان و تیم طراحی همراهشان، نمونه هایی از پروژه های موفق خود در حوزه مبلمان را به دانشجویان معرفی کردند. از نگاه ایشان طراحی مبلمان به عنوان پلی میان انسان و طبیعت نقش آفرینی می کند و ایجاد حس ارتباط با طبیعت و توجه به عصاره کاربردی مواد در دیزاین می تواند به عنوان یک عنصر کلیدی در بهبود محیط زندگی و خدمات حوزه مبلمان نقش آفرینی کند. این نشست اولین سری از سه مجموعه نشست تحت حمایت سفارت لهستان در ایران و انستیتو ملی طراحی صنعتی لهستان می باشد که در دانشگاه تهران برگزار می گردد.