اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

همایش «تاریخ، آموزش و زیست دانشگاه در دانشکده نفت آبادان

همایش «تاریخ، آموزش و زیست دانشگاه در دانشکده نفت آبادان


 اولین همایش «تاریخ، آموزش و زیست دانشگاه در دانشکده نفت آبادان (۱۳۵۹-۱۳۱۸)» در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار می گردد.  زمان دریافت آثار تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ تمدید گردیده است.

اطلاعات مربوط به این رویداد در سامانه مؤسسه به آدرس www.iscs.ac.ir آمده است.