اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

همکاری مشترک دانشگاه تهران با کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه

همکاری مشترک دانشگاه تهران با کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه


کل از نمایندگان کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه  (CNAM) روز دوشنبه ۲ مهرماه 97 ضمن بازدید از پردیس هنرهای زیبا، با مسئولین پردیس و چند تن از اعضاء هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دیدار کردند.

 در این نشست هیأت فرانسوی با تاکید بر همکاری‌های بین المللی با دانشگاه تهران، پیشبرد همکاری‌های فرهنگی بین دانشگاهی را مهم برشمرده و برقرار ماندن این نوع روابط در شرایط کنونی را دارای اهمیت دانستند. همچنین برگزاری کارگاه‌ها و ورکشاپ های بین المللی و دوره درسی کارشناسی مخصوص توانمندسازی افراد در حرفه اشان را بعنوان دو محور اصلی همکاری کوتاه مدت و بلندمدت پیشنهاد کردند.

دکتر اسلامی مشاور بین المللی پردیس ضمن استقبال بر همکاری‌های بین المللی در چارچوب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، برای این همکاری‌ها، ویژگی‌ها و امکاناتی را برشمردند.

در انتهای جلسه مقرر گردید برای تعیین دقیق چارچوب‌ها با گروهی علمی از دانشگاه تهران تبادل نظر کنند. دکتر سیدیحیی اسلامی، مشاور بین الملل و دکتر مریم خلیلی، مدیرگروه دانشکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا مسؤول پیگیری برقراری این همکاری با Cnam شدند.

این نشست با حضور آقایان دکتر تیبو دوشناThibaut Duchene  معاون موسسه Cnam، پروفسور کریم مدجاد Karim Medjad رئیس توسعه بین المللی کسب و کار، دکتر تیری کویله Thierry Coville  متخصص در امور آموزش و پرورش و مدیریت عمومی، خانم دکتر کیم ووKim Vu   مدیر پروژه‌ای توسعه بین المللی، دکتر علی معینی هماهنگ کننده امور بین المللی دانشگاه خوارزمی، دکتر محمدرضا عباسی نادرپور بعنوان مشاور گروه، دکتر سید یحیی اسلامی مشاور محترم امور بین الملل، خانم‌ها دکتر کتایون تقی زاده رئیس دانشکده معماری، دکتر آذین موحد رئیس دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دکتر مریم خلیلی مدیرگروه دانشکده طراحی صنعتی و چند تن از اعضا محترم هیئت علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.