اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

وام دانشجویی صندوق رفاه

وام دانشجویی صندوق رفاه


دانشجویانی که متقاضی وام دانشجویی صندوق رفاه می‌باشد تا مورخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ در سامانه آموزش و پورتال صندوق رفاه ثبت نام نمایند.