اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

وام ضروری ویژه دانشجویان دکتری روزانه

وام ضروری ویژه دانشجویان دکتری روزانه


دانشجویان متقاضی وام مذکورتامورخ 1396/05/14 نسبت به تکمیل ودریافت فرم وام به معاونت دانشجویی وفرهنگی پردیس هنرهای زیبا- آقای حسینی مراجعه نمایند.

شرایط وام ضروری مفطع دکتری

فرم وام ضروری مقطع دکتری