اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه های کارشناسی ارشد


به استحضار می‌رساند کتابخانه پردیس هنرهای زیبا از ابتدای سال ۱۳۹۷،پایان نامه های کارشناسیارشد همه رشته‌های پردیس را همانند پایاننامه‌های کارشناسی فقط به صورت لوح فشرده دریافت خواهد کرد و فارغالتحصیلان این مقطع دیگر ملزم به دادن پایان نامه به صورت پرینتی نخواهند بود.