اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

پایش سلامت دانشجویان جدید الورود

پایش سلامت دانشجویان جدید الورود


پیرو بخشنامه شماره  شماره 137993/پ/122 مورخ 1394/6/7 مبنی بر لزوم انجام پایش ، جدول زمان بندی پایش سلامت پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

روز مراجعه

جنسیت

ساعت مراجعه

8

9

10

11

13

14

15

16

شنبه1394/7/4

زن

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

یکشنبه 1394/7/5

مرد

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

دوشنبه 1394/7/6

زن

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

سه‌شنبه 1394/7/7

مرد

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

چهارشنبه 1394/7/8

زن

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

پنج‌شنبه 1394/7/9

مرد

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

شنبه 1394/7/11

زن

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

یکشنبه 1394/7/12

مرد

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

دوشنبه 1394/7/13

زن

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

سه شنبه 1394/7/14

مرد

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

چهارشنبه 1394/7/15

مرد

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

120 نفر

 

توجه فرمایید:

 

 1. برنامه پایش سلامت برای دانشجویان پردیس کشاورزی و پردیس فارابی در زمان مناسب و در محل پردیس انجام می‌شود و نیازی به اخذ وقت نمی‌باشد.
2. برنامه پایش سلامت برای دانشجویان مجازی بعدا اعلام می‌شود و این دانشجویان در این مرحله نیاز به اخذ وقت ندارند.
3. دانشجویان باید در ساعت و زمان  تعیین شده به باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران( ابتدای خیابان 16 آذر) مراجعه نمایند و دفترچه بیمه خود را به همراه داشته باشند.
4. طبق بخشنامه وزارت علوم،‌ حضور همه دانشجویان و در همه مقاطع الزامی است.