اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 98-97

پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 98-97


دانشجویان ده درصد برتر پردیس جهت اطلاع از شرایط پذیرش به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir ) مراجعه نمایند.