اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از منابع آنلاین ProQuest

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از منابع آنلاین ProQuest


 

کتابخانه پردیس هنرهای زیبا در نظر دارد کارگاه آموزشی Sientific Database ویژه پایگاه Proquest  روز یکشنبه مورخ 94/2/6 ساعت 10:30 تا 13 در مرکز رایانه شماره یک برگزار نماید. از علاقه مندان جهت شرکت در دوره دعوت بعمل می آید. کارگاه ویژه دانشجویان می باشد. 

پوستر کارگاه را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.