اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه مشترک معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با دانشگاه rwthآخن آلمان

کارگاه مشترک معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با دانشگاه rwthآخن آلمانسفر به کشور آلمان در راستای همکاری های دوجانبه دانشگاهی میان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی با دانشگاه RWTH آخن آلمان صورت گرفت. این سفر در ادامه کارگاه های آموزشی پیشین برگزار شده در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با شرکت اساتید و دانشجویان دانشگاه RWTH آخن صورت گرفت تا روابط دوجانبه و همکاری های آموزشی میان دو کشور را تقویت کند.

 دانشجویان ایرانی شرکت کننده در این سفر نیز، رتبه های برتر دوره های ارشد و دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی  بودند که با همراهی دکتر پیروز حناچی و دکتر سمیه فدایی نژاد در این سفر شرکت داشتند.

کارگاه آموزشی مشترک دانشگاه که با بازدید از چند بنای منتخب برروی مراجع ذهنی و تفاوت میان این مراجع ذهنی میان دانشجویان و اساتید ایرانی و آلمانی مطالعه شد تا اثرگذاری تفاوت های بسترفرهنگی را بر نظام ادراک افراد در ابنیه واجد ارزش ارزیابی شود.

در این سفر هفت روزه که از 20 الی 26 اکتبر 2018 ( 28 مهر الی 4 آبان) صورت گرفت، دانشجویان به عنوان بخشی از کارگاه آموزشی مشترک، از شهرها و میراث صنعتی و مدرن گوناگون و مراکز تاریخی و باززنده سازی شده در شهرهای دوسلدورف، کلن، آخن و اسن در آلمان، ماستریخت در هلند و گنت در بلژیک بازدید کردند.

ماحصل این بازدید و کار مشترک با دانشجویان دانشگاه RWTH آخن آلمان، بر تاثیرپذیری و یادگیری از تجارب مفید و آموزنده اقدامات جهت استفاده مجدد از بناهای تاریخی و باززنده سازی مرکز شهرهای تاریخی، به صورت یادگیری روش ها و شیوه های متفاوت و نوین تفکر در معماری و طراحی و بازاستفاده از میراث در جهت بهره وری مثبت از آن ها و تبادل فرهنگ و تجارب مشترک در جهت بکارگیری، توسعه و ترویج فرهنگ بهره گیری و توجه به میراث تاریخی کشور و گسترش و شناساندن فرهنگ غنی کشور یاری رساند.