اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کار دانشجویی در پارک علم و فناوری (کاردات)

کار دانشجویی در پارک علم و فناوری (کاردات)


بدینوسیله پارک علم و فناوری آمادگی خود را جهت همکاری با دانشجویان علاقمند، مستعد و با روحیه کار تیمی به صورت کار دانشجویی (کاردات) اعلام می دارد. ضمناً پوستر فراخوان به پیوست حضورتان تقدیم می گردد.