اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کتاب خمسه نگاری

کتاب خمسه نگاری


کتاب خمسه نگاری (نظام ترکیب بندی در نسخه مصور ۸۲۶ ه. ق) تألیف سرکار خانم دکتر مینا صدری، هیئت علمی محترم گروه نقاشی و مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با همکاری سرکار خانم ملیحه کشمیری به نگارش درآمد.
 
این کتاب بر آن است تا با بررسی نظام ترکیب بندی بصری نگاره های یکی از ارزشمندترین نسخه های مصور تاریخ هنر ایران، بر ارزش های بصری نگاره های ایرانی صحه بگذارد.