اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کسب جایگاه چهارم جهان توسط ربات انسان نمای سورنا ۴ نتیجه همکاری تیم گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

کسب جایگاه چهارم جهان توسط ربات انسان نمای سورنا ۴ نتیجه همکاری تیم گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران


انجمن مهندسین مکانیک امریکا (ASME) در سال ۲۰۲۰ ده ربات انسان نمای برتر جهان را معرفی کرد و ربات سورنای 4 (SURENA IV) در رقابت با کمپانی های پیشرفته ای مثل Toyota, Hanson, NASA Robotics و … در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت. این پروژه نتیجه همکاری تیم گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا به سرپرستی جناب آقای مهندس جمشید امامی و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران می باشد.

https://www.asme.org/topics-resources/content/10-humanoid-robots-of-2020