اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کسب رتبه دوم در جشنواره کاریکاتور نوسوروگ بلژیک توسط آقای مسعود عسگری دانشجوی رشته نقاشی

کسب رتبه دوم در جشنواره کاریکاتور نوسوروگ بلژیک توسط آقای مسعود عسگری دانشجوی رشته نقاشی


کسب رتبه دوم در جشنواره کاریکاتور نوسوروگ بلژیک توسط آقای مسعود عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نقاشی را ارج می نهیم. 

این جشنواره یکی از جشنواره های معتبر و بین المللی کاریکاتور در دنیا است که هر ساله در کشور بلژیک برگزار می شود. موضوع جشنواره فلاسفه جهان بوده است که ایشان آقای سارتر را انتخاب نموده و  حائز رتبه دوم شده است.

طراح: مسعود عسگری