اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کسب عنوان شایسته‌تقدیر توسط دانشجو پردیس هنر‌های زیبا در جشنواره تک‌گویی

کسب عنوان شایسته‌تقدیر توسط دانشجو پردیس هنر‌های زیبا در جشنواره تک‌گویی


عسل رنجبر دانشجوی پردیس هنر‌های زیبا دانشگاه تهران در جشنواره تک‌گویی دانشگاه تهران حائز عنوان شایسته‌تقدیر شد.

 

به گزارش روابط‌‌عمومی پردیس هنر‌های زیبا دانشگاه تهران در پایان نخستین جشنواره تک‌گویی دانشگاه تهران، هیئت داوران در بخش ادبیات تک‌گویی عسل رنجبر دانشجوی کارشناسی ادبیات نمایشی دانشگاه تهران را  با نمایشنامه: «مکبث نمی‌میرد» شایسته تقدیر دانست.

در این جشنواره به اثار برگزیده، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان و به آثار شایسته‌تقدیر مبلغ یک میلیون تومان اهداءشد.

شایان ذکر است، نخستین جشنواره تک‌گویی دانشگاه تهران توسط کانون نمایش باشگاه دانشجویان و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در دو بخش ادبیات تک‌گویی و اجرای تک‌گویی در تابستان 1400 برگزار شد.

روابط‌عمومی پردیس هنر‌های زیبا این موفقیت را به خانم عسل رنجبر تبریک و تنهیت می‌گوید.