اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گزارش برگزاری جشن فارغ التحصیلی

گزارش برگزاری جشن فارغ التحصیلی


جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان پردیس هنرهای زیبا در تاریخ 94/9/23 از ساعت 16 لغایت 19:30 با اجرای برنامه های متنوع و شاد برگزار گردید.

به 12 نفر از دانش اموختگان ممتاز لوح تقدیر اهدا گردید.