اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گزارش تصویری مراسم دید و بازدید اعضای محترم هیئت رئیسه پردیس با اساتید و کارمندان،14 فروردین 96 سلف سرویس پردیس هنرهای زیبا

گزارش تصویری مراسم دید و بازدید اعضای محترم هیئت رئیسه پردیس با اساتید و کارمندان،14 فروردین 96 سلف سرویس پردیس هنرهای زیبا