اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گزارش مصاحبه تخصصی داوطلبان استعداد درخشان برای ورود به مقطع دکترا

گزارش مصاحبه تخصصی داوطلبان استعداد درخشان برای ورود به مقطع دکترا


متقاضیان ورود به مقطع دکترا سهمیه استعداد درخشان، تاریخ برگزاری ارزیابی عمومی و مصاحبه تخصصی  روز چهارشنبه1395/03/12 از ساعت ۸ صبح در محل دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران می باشد.