اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گزارش نشست هم اندیشی "چشم انداز بوستان ولایت"

گزارش نشست هم اندیشی "چشم انداز بوستان ولایت"


 

نشست هم­اندیشی "چشم­انداز بوستان ولایت، الزامات و و راهکارها"، روز دوشنبه مورخ 1/4/94 با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر اسفندیار زبردست و جناب آقای دکتر غلامرضا کاظمیان به عنوان اعضای پانل علمی و مدیران و کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شرکت­های مهندسین مشاور، دانشگاهیان و علاقه مندان، و به کوشش قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران در ساختمان خاقانی واقع در خیابان خاقانی برگزار گردید.

نخست، خانم دکتر هودسنی به عنوان نماینده مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ـ متولی تهیه سند سیاست گذاری توسعه اراضی بوستان ولایت ـ به شرح اقدامات مزبور مبنی بر تدوین چشم انداز اراضی بوستان ولایت پرداخت. در این راستا پس از مرور طرح­های فرادست و برنامه­ها و طرح­های پیشین توسعه و ساماندهی این اراضی و بررسی دلایل عدم توفیق برنامه های بازتولید بوستان ولایت، فرایند چشم اندازسازی و محورهای اصلی چشم­انداز ارائه و رسالت اصلی این سند، تدوین سیاست­های کلان توسعه اراضی بوستان ولایت خوانده شد. در پایان و با هدایت اعضای پانل جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت و حضار به طرح دیدگاه ها و تبادل نظر پیرامون اقدامات مرکز مطالعات پرداختند.

چکیده دیدگاه ها و نتایج نشست را می توان در قالب نکات ذیل بیان داشت:

  1. از آنجا که اراضی بوستان ولایت یکی از مهمترین فرصت ­های توسعه فضایی یکپارچه شهر تهران به شمار می­رود،­ باید نقش و ماموریت آن در مقیاس های ملی، منطقه ای و محلی تدقیق شود.
  2. در تدوین سیاست­های توسعه برای این اراضی به مفاهیم زیست­پذیری و رقابت­پذیری و نحوه بهره­برداری از آنها به طور همزمان توجه شود.
  3. در فرآیند چشم­اندازسازی باید رویکرد فرآیندگرا مدنظر قرار گیرد. 
  4. نقش گرو­ه­های ذینفع و ذینفوذ در فرآیند تدوین چشم­انداز و سیاست­گذاری­ها به طور دقیق مشخص شود.
  5. تدوین چشم­انداز نهایی باید طی زمان و با دقت زیاد انجام شود و چشم­اندازهای متفاوتی به عنوان گزینه­های پیش رو ارائه شوند.
  6. برنا­مه­ریزی­ها و سیاست­گذاری­ها باید بر اساس گرایش­های غالب جامعه باشد.
  7. آن مساحتی از اراضی بوستان ولایت که امکان ساخت و ساز در آنها وجود دارد می­تواند به سرمایه­های نمادین اختصاص داده شود.