اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گسترش همکاری های پردیس هنرهای زیبا با فرهنگستان هنر

گسترش همکاری های پردیس هنرهای زیبا با فرهنگستان هنررئیس و چند تن از استادان پردیس هنرهای زیبا با سرپرست فرهنگستان هنر و همکاران ایشان دیدار و گفت‌ وگو کردند.

دکتر شاهین حیدری، رئیس پردیس هنرهای زیبا، ضمن تبریک به علیرضا اسماعیلی، سرپرست جدید فرهنگستان هنر و تاکید بر این نکته که فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ورای مسئولیت‌های قانونی و ماموریت‌های محوله، باید انتظارات خاص جامعۀ هنر را پاسخگو باشند، آمادگی پردیس را برای همکاری دو جانبه اعلام نمود.

در این دیدار، ضمن اشاره به موضوعات متنوع و گستردۀ مورد علاقه میان این دو نهاد علمی، پژوهشی و هنری کشور، بر ایجاد زمینه‌های لازم برای انجام امور مورد علاقه همچون انتشار پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری، برگزاری نمایشگاه‌های پژوهشی، انجام پروژه‌های پژوهشی و هنری مشترک، برگزاری همایش‌های علمی مشترک در عرصۀ هنر اسلامی و هنر معاصر، و نظایر اینها تاکید شد.

همچنین مقرر شد دفتر همکاری فرهنگستان هنر و دانشگاه تهران تاسیس شده و نمایندگان هر دو طرف، جهت گسترش همکاری‌های مورد نیاز و علاقۀ فی‌مابین مساعدت و تلاش لازم را انجام دهند.

در این جلسه، علاوه بر همکاران فرهنگستان هنر، آقایان ناصری و دکتر لاله، دکتر اسلامی استاد پردیس هنرهای زیبا، دکتر بلخاری مدیر گروه مطالعات هنر و دکتر مصطفی گودرزی رئیس دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا و رئیس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر نیز حضور داشتند.