اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گسترش همکاری های پردیس هنرهای زیبا و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

گسترش همکاری های پردیس هنرهای زیبا و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایراندکتر شاهین حیدری رئیس پردیس هنرهای زیبا، روز دوشنبه 8 بهمن ماه در دیدار با علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران یادداشت تفاهم همکاری امضاء کردند.

    انجام طرح‌های تحقیقاتی بر مبنای اولویت‌های پژوهشی و اهداف راهبردی طرفین، امکان استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دو طرف در انجام پروژه‌های آموزشی و پژوهشی، مشارکت در انجام پروژه‌های نهایی تحصیلات تکمیلی در چهارچوب قوانین مندرج در اساسنامه فرهنگستان هنر و پردیس، برگزاری همایش و نشست‌های علمی ملی و بین‌المللی مشترک، مبادله اطلاعات علمی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی مشترک در جهت ارتقاء سطح علمی اعضای هیأت علمی و پژوهشی طرفین، امکان استفاده از ظرفیت‌های دوجانبه نظیرکارگاه‌ها، کتابخانه‌ها و نیز مشارکت به منظور انتشار کتب تحقیقاتی در زمینه هنر، از مفاد این تفاهم نامه می باشد.