اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

یادواره نخستین سال در گذشت دکتر سیدمحسن حبیبی

یادواره نخستین سال در گذشت دکتر سیدمحسن حبیبی


پردیس هنرهای زیبا به مناسبت نخستین سال در گذشت دکتر سیدمحسن حبیبی در یکشنبه یازده مهرماه 1400، ساعت 17:00-15:00 برگزار می نماید. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات مراسم به اینجا مراجعه نمایید.

ضمناً پخش   مجازی  مراسم در لینک زیر قابل مشاهده است.

http://vroom.ut.ac.ir/urban2