اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

یازدهمین دوره جشنواره دوره جشنواره ملی حرکت

یازدهمین دوره جشنواره دوره جشنواره ملی حرکت


فعالین انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران می توانند حداکثر تا 6 آبان ماه 1401 بامراجعه به سامانه جامع فرهنگی واجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمایند.