اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

یرگزیده شدن کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا در دومین دوره جشنواره ملی کتاب برگزیده دانشگاهی

یرگزیده شدن کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا در دومین دوره جشنواره ملی کتاب برگزیده دانشگاهی


نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران با همکاری دکتر حامد کامل نیا دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در پاییز ۱۳۹۹ توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد و در دومین دوره جشنواره ملی کتاب برگزیده دانشگاهی برگزیده شد.

https://b2n.ir/w40431 لینک خبر در سایت ایسنا

https://b2n.ir/g39986 لینک خبر در دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا