اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

"نشست تخصصی با موضوع" روش‌های نوین برنامه‌ریزی شهری

"نشست تخصصی با موضوع" روش‌های نوین برنامه‌ریزی شهری


 

«قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران برگزار می‌کند»

 

"نشست تخصصی با موضوع"

روش‌های نوین برنامه‌ریزی شهری

سخنران: آقای دنیل بیو

مشاور ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد

 

زمان: دوشنبه 11/8/1394 ـ ساعت 10 الی 12

مکان: نگارخانه تهران، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران