مسابقات قهرمانی مسابقات قهرمانی

بازگشت به صفحه کامل

مقام آوران سال 94- کارمندان

مقام آوران سال 94- کارمندان


مقام آوران یازدهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران(94)

 

تنیس روی میز خانم ها

 

آمادگی جسمانی خانم ها

شنا خانم ها

شوت بسکتبال خانم ها

والیبال خانم ها

کبری وهابی

(مقام سوم)

آزاده قاسمی

(مقام دوم)

معصومه محقق

(مقام اول)

-

-

 

 

بازگشت به صفحه قبل