امروزه موفقیت در تولید محصول و یا ارائه خدمات جدید، بیش از پیش به نوآوری وابسته است. فرآیند نوآوری در واقع شبکه‌ای از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره گیری از دانش جدید در بخش خاصی از اقتصاد است که با محیط نهادی خود در تعامل است.

یک دانشگاه و یا دانشکده به عنوان فضای تعاملات اقتصادی و محیط پویای یک جامعه مطرح است و دفتر ارتباط با صنعت به عنوان هماهنگ کننده بین جریان اطلاعات، خدمات، نیروی انسانی متخصص، و صنعت التزام به فعالیت است.

 

چشم انداز

دستیابی به کانون اصلی تعاملات دو طرفه پردیس/ مراکز پژوهشی، و صنایع و بنگاه‌ها به‌ عنوان یک تشکیلات کارآمد و منحصر بفرد

 

اهداف و مأموریت‌ها

اهداف

 • توسعه همکاری‌های پژوهشی و فناوری متقابل پردیس و صنایع
 • ایفای نقش مؤثر در ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه و ارتقای علمی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی
 • توانمندسازی نیروی متخصص پردیس(اعضای هیئت علمی) از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان و ورود به بازار کسب و کار

 

مأموریت‌ها

دفتر ارتباط با صنعت پردیس هنرهای زیبا در راستای اجرای سیاست­ها و برنامه‌های دانشگاه تهران در زمینه همکاری پردیس و صنعت مأموریت‌های ذیل را برعهده دارد:

- ایجاد ارتباط با واحدهای صنعتی و خدماتی به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری های متقابل علمی و فنی پردیس و صنعت از جمله جذب پروژه های تحقیقاتی و دریافت سهمیه کارآموزی برای دانشجویان، هدایت ظرفیت های مختلف پردیس برای رفع نیازهای صنعت طبق ضوابط مربوطه و نیر ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین ، صاحبان صنایع و کارشناسان پردیس.

-بررسی ، تصویب و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی ارائه شده از طرف اعضاء هیات علمی پردیس طبق ضوابط و آئین نامه های مربوطه و تشویق و ترغیب ایشان به ارائه طرح پیشنهادی بر اساس اولویت های پژوهشی سازمانها و صنایع برای گسترش فعالیتهای تحقیقاتی

-بستر سازی کارآموزی برای دانشجویان و نظارت بر حسن انجام واحدهای کارآموزی و پروژه های دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری طبق آئین نامه های مربوطه

-ایجاد بانک اطلاعاتی از پتانسیل های موجود در پردیس و همچنین سازمانها و صنایع

 

خدمات دفتر ارتباط با صنعت خدمات دفتر ارتباط با صنعت

شرح خدمات دفتر ارتباط با صنعت:

۱- برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز خدماتی فنی و صنعتی کشور

۲- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاه های علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای پردیس

۳- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین پردیس و واحدهای صنعتی و خدماتی اعم از کتاب، نشریه و...

۴- بررسی مشکلات خاص بخش خدمات و صنعت و ارائه طرحها و پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشکلات پژوهشی

۵- برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصت های مطالعاتی از واحدهای خدماتی و تولیدی جهت اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

۶- هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی

۷- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای خدماتی و صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

۸- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان

۹- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه

۱۰- عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف جهت استفاده مطلوب از توانایی های پردیس برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و تبادل اسناد، مدارک و اعضاء هیئت علمی و استفاده از تجهیزات تحقیقاتی مشترک

 

ساختار سازمانی دفتر طراحی صنعت ساختار سازمانی دفتر طراحی صنعت

ساختار سازمانی دفتر ارتباط با صنعت پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

۱- طرح ها ، قراردادهای صنعتی ودوره های آموزشی کوتاه مدت

 • عقدقراردادوجذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی وخدماتی فی مابین دانشگاه وصنعت
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان وشاغلین دانشگاه
 • ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها وفن آوری های صنعتی صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی

۲- همکاریهای علمی وتحقیقاتی

 • برآورد نیازها، مشکلات ومسائل صنعت ، همچنین بررسی امکانات موجود درصنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی وانفورماتیک از پتانسیل های موجود دردانشگاه وصنایع
 • تبادل اطلاعات علمی وفنی بین دانشگاه وصنعت ونیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین ، صاحبان صنایع وکارشناسان دانشگاه.

 

 

۳ - کارآموزی ، کارورزی و بازدیدهای علمی وتحقیقاتی

 • دریافت سهمیه کارآموزی ، نظارت برنحوه انجام آن وگزارش به معاونت پژوهشی
 • بسترسازی وکاریابی برای دانشجویان
 • برگزاری سمینارها، نمایشگاهها و بازدیدهای علمی تحقیقاتی