راهنمای تلفن راهنمای تلفن

 

 

نام واحد

نام خانوادگی - نام

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

دورنگار 

حوزه ریاست پردیس هنرهای زیبا

حوزه ریاست

ارض پیما- صغری

2496

2497

66462134

66418788

66962591

روابط عمومی

اسداله پور- کورش

2495

66410959

66962591

روابط بین الملل

گنجه - آزاده

 

66978526

 

عسگری- فاطمه سادات   66978526  

دفتر سمعی و بصری

هاشمی- سیدحمید

2288

 

 

نگارخانه تهران اسداله پور- کورش 2495 66410959 61112495

دفتر شاهد و ایثارگر پردیس هنرهای زیبا

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مظلوم- سیدرضا

 

66978522

66978523

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس هنرهای زیبا

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

کیانی - عذری

2287

66402444

 

دبیرخانه هئیت علمی

رزیتا رجبلو

 

66955624

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس هنرهای زیبا

اداره آموزش- ریاست اداره آموزش

بهشتی- عباس

3478

66955627

 

اداره آموزش- کارشناس تجسمی

اسماعیل زاده- معصومه

2982

 

 

اداره آموزش- کارشناس تجسمی

اعتمادی- سهیلا

2982

 

 

اداره آموزش- کارشناس معماری

خلیل مقدم- نرگس

2289

66955626

 

اداره آموزش- کارشناس هنرهای نمایشی 

جلالی- شوکت السادات

3794

 

 

اداره آموزش- کارشناس فارغ التحصیلی

دیدار محبوبه

2883

 

 

اداره آموزش- کارشناس شهرسازی

فرهادی- بیتا

2289

66955626

 

اداره آموزش- معاون اداره تحصیلات تکمیلی

قاسمی- آزاده

2289

66955626

 

اداره آموزش-تحصیلات تکمیلی معماری

کریمی پناهان- سارا

3794

 

 

اداره آموزش- کارشناس هنرهای نمایشی و موسیقی

سعادت- فاطمه

3794

 

 

اداره آموزش- کارشناس فارغ التحصیلی و پژوهش هنر

مرادی- نرگس

2883

 

 

اداره آموزش- مسئول بایگانی الکترونیکی

ملک پور- مریم

3478

66955627

 

دفتر آموزشهای آزاد پردیس هنرهای زیبا

دفتر کلاس های آزاد هنر

نوبخت- مسعود

3426

66415185

66498812

66401965

 

 

دفتر کلاس های آزاد هنر

ملکی- اکرم

3425

 

معاونت اداری و مالی پردیس هنرهای زیبا

دفتر معاونت مالی و اداری

ارض پیما- ایوب

3479

66962592

66481880

حسابداری پردیس هنرهای زیبا

کارپردازی

فرهنگی دورباش- عبداله

3247

66418811

61112737

امورمالی

محمدی سخا- رضوان

امورمالی+جمع داراموال

افشارلاهوری- وحید

2753

66955622

امورمالی 

ذکایی- لیلا

3247

66418811

امورمالی

کشور- نرگس

امورمالی

غضنفری- حمید اله

امورمالی

نظاری جوشقانی- تهمینه

3488

 

امور اداری و دبیرخانه پردیس هنرهای زیبا

امور اداری

پلویی-قدیراله

2456

66955625

66461504

امور اداری- دبیرخانه

جعفری- احمد

2881

امور اداری- راننده

-

امور اداری- دبیرخانه

عبدی زاده- بهزاد

امور اداری- دبیرخانه

فخرآور- علی اکبر

امور ساختمانی و تاسیسات پردیس هنرهای زیبا

تاسیسات

شیرازی

2962

2450

66411350

 

تاسیسات

 

2962

 

 

دفتر تاسیسات و آمفی تئاتر

 

2450

66411350

 

مسئول ساختمان خیابان ایتالیا

دانش- حبیب ضا

 

88962511

88955559

مسئول ساختمان خیابان وصال

الیوند

 

-

 

دفتر فنی

 

 

88997873

88997895

 

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا

امور دانشجویی و فرهنگی

پری نوش- محمدرضا

3210

66414967

66414967

امور دانشجویی و فرهنگی

حسینی- سیدجواد

 

66414967

دفتر مشاوره

جوان فرد-فاطمه

 

66415834

امور دانشجویی و فرهنگی

فرهمند- زهرا

2713

66490141

امور دانشجویی و فرهنگی جعفری - اعظم 2713  

امور دانشجویی و فرهنگی

نوروزی- حسین

3210

 

امور دانشجویی و فرهنگی

وهابی- کبری

2713

66490141

سلف سرویس

 

2732

 

 

بوفه دانشجویی

 

3279

 

 

معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبا

معاونت پژوهشی

حسینی- لیلا

2809

66418899

 

معاونت پژوهشی

مبشری نیا- مریم

 

معاونت پژوهشی

مهدوی- افتخارالسادات

 

مرکز انفورماتیک پردیس هنرهای زیبا

 انفورماتیک- معاونت مرکز

ارشادی- عیلرضا

 

66955629

66955629

انفورماتیک- کارشناس فنی

امیراصلانی- الهام

2459

 

انفورماتیک- کارشناس فنی

انصاریان- سمیه

3484

88997893

88997893

انفورماتیک

انصاریان- سمیه

2459

66978524

66955629

کتابخانه پردیس هنرهای زیبا

کتابخانه- مجموعه سازی و فهرست نویسی پازوکی- حمیده 2755  

66499680

کتابخانه- مجموعه سازی و فهرست نویسی

پدرود- مریم

2755

 

 کتابخانه- میز امانت

حسین آبادی فراهانی- مریم

 

66499680

 کتابخانه- پایان نامه

روحانین- علی اکبر

3246

 

 کتابخانه- میز امانت

سلیمی- پروین

 

66499680

 کتابخانه- ورود اطلاعات پایان نامه

سمیع- صابر

3246

 

 کتابخانه- نشریات ادواری

شاکری ساری- طیبه

3246

 

دفتر نشریه های پردیس هنرهای زیبا

 دفتر مجله

-

 

66415282

66415282

 دفتر مجله

یارچینی ستوده گیتی- نرگس

 

66415282

 

پژوهشکده فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبا

پژوهشکده فرهنگ و هنر

صادقی- عباس

 

33118638

33926910

پژوهشکده فرهنگ و هنر

عبدی رضوان- مائده

 

دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

 دانشکده معماری- بخش دکترا

تندرست- لیدا

3477

66956558

66972083

 دانشکده معماری- دفتر قطب معماری

مرتضوی- آذر

2458

66485410

66481848

 دانشکده معماری- بخش کارشناسی

دهفولی- آزاده

3480

 

66972083

 دانشکده معماری- تحصیلات تکمیلی

زین العابدین تهرانی- صبا

2731

66972076

66955623

 دانشکده معماری- دفتر مدیرگروههای کارشناسی ارشد

 

3480

66972076

66972083

 دانشکده معماری- دفتر ریاست

علیزاده- شهین

2534

66409696

 دانشکده معماری- بخش دکترا

محمودی زاده- فاطمه

2731

66955623

دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا

 دانشکده شهرسازی- تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

عباسی- منیره

2454

 

66955628

دانشکده شهرسازی- تحصیلات تکمیلی و پژوهشی حاج محمدی- زهره 2454  
  کیهانی- آرزو 2454  

 دانشکده شهرسازی- مرکز اسناد- ساختمان خیابان وصال

عبدالمالکی- بهروز

 

 

 دانشکده شهرسازی- دفتر ریاست

آذرفر-سعیده

2454

66414841

دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا

دانشکده تجسمی

گروه نقاشی و مجسمه سازی

2884

66419571

 

دانشکده تجسمی

گروه ارتباط تصویری و عکاسی

2451

66955630

 

 دفتر ریاست دانشکده تجسمی

خلفی- آیدا

2733

66962593

 

 دفتر معاونتهای دانشکده هنرهای تجسمی

کوشانفر- عاطفه

3485

 

 

 دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تجسمی

یادگاری- هادی

3485

 

 

 مسئول ساختمان هنرهای تجسمی

کامکار- عبدالحسین

3483

 

 

 کارشناس گروه ارتباط تصویری و عکاسی

جلال کمالی- فریده

2451

66955630

 

 گروه ارتباط تصویری و عکاسی- لابراتوار عکاسی

ولی زاده- رشید

2752

 

 

 مسئول گروه انیمیشن

فصیحی- حسن

3485

 

 

 دفتر گروه نقاشی و مجسمه سازی

نظرحقیقی- سمیه

2884

66419571

 

پردیس هنرهای زیبا – دفتر مطالعات عالی هنر

ولی پور دیزانی- فرحناز

 

66962593

 

 کارگاه مجسمه سازی

 

2505

 

 

گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا

 گروه طراحی صنعتی

گروه طراحی صنعتی

2754

66415867

 

 گروه طراحی و صنعتی- دفتر ریاست

جبلی- مونا

2754

66415867

 

 گروه طراحی و صنعتی- کارگاه

بابایی- رحیم

2754

66415867

 

 آزمایشگاه طراحی صنعتی- ساختمان خیابان وصال

بابایی- رحیم

 

88998124

 

دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا

دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

گروه هنرهای نمایشی

2751

66418111

66419646

66418111

دانشکده هنرهای نمایشی و  موسیقی

گروه موسیقی

2735

66412920

 

 دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی- ساختمان ایتالیا- دفتر ریاست

کیانی -طاهره

 

88955561

88956806

88995561

 دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی- ساختمان ایتالیا- مسئول کلاسهای گروه نمایشی

حقیری- حمید

 

88974366

88974367

88995561

 دفتر گروه هنرهای نمایشی

 

 

 

2751

 

 

66419646

 

 

66418111

 دفتر گروه هنرهای نمایشی

میرزائی الوان- امیر

 دفتر گروه هنرهای نمایشی

نیکروان- مژگان

 دفتر گروه موسیقی

عبایی- احسان اله

 

2735

 

66412920

 

 دفتر گروه موسیقی

یغمائیان- فاطمه

 

دفتر گروه موسیقی سلیمان زاده- فاطمه  

انتظامات پردیس هنرهای زیبا

انتظامات پردیس

 

2886

66971936

66978525

 

انتظامات ساختمان خیابان ایتالیا

 

 

88956001

 

انتظامات ساختمان - شفیعی (کلاس های ازاد)

 

3423

 

 

انتظامات ساختمان دانشکده شهرسازی خیابان وصال

 

 

88998101

 

بسیج دانشجویی پردیس هنرهای زیبا

 

 

6640295

 

انجمن اسلامی پردیس هنرهای زیبا

 

 

66418129

 

نهاد نمایندگی رهبری پردیس هنرهای زیبا

 

2963

66400035