اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه وام ویژه دکتری روزانه سه ماهه زمستان

اطلاعیه وام ویژه دکتری روزانه سه ماهه زمستان


دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری(روزانه) سه ماهه زمستان فقط تا تاریخ 1396/11/6 می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند ودرخواست های سه ماهه زمستان به صورت ماهانه ازدانشجویان دریافت نخواهد شد.