اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم افطاری دانشجویان در دانشکدگان هنرهای زیبا

برگزاری مراسم افطاری دانشجویان در دانشکدگان هنرهای زیبابه گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا، روز سه شنبه مورخ 30/1/1401 مراسم افطاری دانشکدگان هنرهای زیبا به میزبانی انجمن های علمی و نهادهای دانشجویی دانشکدگان برگزار گردید.
حامد مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا، معاونین ایشان، تعدادی از اعضای هیات علمی و پرسنل دانشکدگان در این مراسم که با حضور قریب به ۸۵۰ نفر دانشجو برگزار گردید شرکت کردند.