اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

حوزه معاونت پژوهشی

حوزه معاونت پژوهشی


 

 

معاون پژوهشی پردیس 

محمدمهدی عزیزی

mmazizi@ut.ac.ir

رئیس اداره 

مریم مبشری

66418899

کارشناس پژوهشی

امین آدینه وند

61112809

رئیس مرکز انفورماتیک

امیر فربد انصاری

66955629

61112459

رئیس کتابخانه پردیس

پارسا ارباب

parsaarbab@ut.ac.ir

66499680

61112755

قطب علمی معماری

66485410

66481848