اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

میثم بصیرت

میثم بصیرت،

استادیار
  • استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان مقطع کارشناسی شهرسازی ورودی سال 1399 دانشکدگان هنرهای زیبا
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
برنامه‌ریزی منطقه‌ای
شماره تماس : 02166414841
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی