درباره پردیس درباره پردیس

هنر اصلی ترین و عمیق ترین وسیلة ارتباطی بین افراد و جوامع مختلف است که افکار، اندیشه ها و ارزش های فرهنگی، تاریخی و اعتقادی یک ملت را به نسل های آینده و خارج از مرزهای جغرافیایی منتقل می کند. آموزش و پرورش نیروهای متخصص و کاردان در زمینه های مختلف هنری برای پاسداری از ارزش های فرهنگ هر جامعه امری ضروری است. بدین لحاظ دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران با درک این ضرورت و با بهره گیری از همکاری استادان زبده به انجام این مهم همت گماشته است. مدرسة صنایع مستظرفه که به دست کمال الملک احداث شده بود مقدمة تأسیس هنرکدة دانشگاه تهران در سال 1319 ش. شد که از سال 1328 «دانشکدة هنرهای زیبا» نامیده شده است. دانشکده هنرهای زیبا در بدو تأسیس دارای رشته های معماری، نقاشی و مجسمه سازی بود. دانشکده هنرهای زیبا در سال 1383 از دانشکده به پردیس تغییر ساختار یافت و اکنون دارای سه دانشکده شهرسازی، دانشکده معماری، دانشکده هنرهای تجسمی می باشد. پردیس هنرهای زیبا در جهت توسعه و اعتلای هنر ایرانی و عرضه آن هم اینک در 13 رشته کارشناسی، 30 رشته کارشناسی ارشد و 9 رشته دکتری دانشجو می پذیرد.

امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه: آمار کتاب ها و مجلات کتابخانه به شرح زیر است:

 زبان

 فارسی

 لاتین

 کتاب (جلد)

 15105

 20175

 مجله (جلد)

 126 عنوان (فارسی و لاتین)

 

 

 

 

مرکز رایانه با 40 دستگاه رایانه : این مرکز دارای سه فضای استقرار رایانه جهت برگزاری کلاسهای آموزشی- تخصصی می‌باشد؛

نگارخانه تهران با دارا بودن 2 سالن بزرگ و امکان برگزاری نمایشگاههای تخصصی؛ 

آمفی تئاتر شهید آوینی با ظرفیت 350 نفر؛

مجله علمی- پژوهشی هنرهای زیبا که توسط این پردیس به صورت فصلنامه منتشر می شود.