ارتباط با ما ارتباط با ما

 

 

 آدرس: خ. انقلاب-خ. قدس-نبش بزرگمهر-ساختمان شماره 3 پردیس هنرهای زیبا-پ.7- ط. 2

 تلفن:  

امور دانشجویی: ۶۶۴۱۴۹۶۷

امور فرهنگی و فوق برنامه: ۶۱۱۱۳۲۱۰

تربیت بدنی: ۶۶۴۹۰۱۴۱- ۶۱۱۱۲۷۱۳                                                          

امور تغذیه :۶۶۴۹۰۱۴۱- ۶۱۱۱۲۷۱۳

دفتر مشاوره و ارتقای تحصیلی: ۶۶۴۱۵۸۳۴ 

دورنگار66414967

کانال تلگرام: