مشاور امور بین الملل مشاور امور بین الملل

 علیرضا اژدری

 مرتبه علمی: استادیار

 سال اخذ مدرک: 1387 (2008)

 از دانشگاه: پلی تکنیک میلان 

 رشته تحصیلی: طراحی صنعتی و ارتباطات چند رسانه ای

 Email:alireza.ajdari@ut.ac.ir

 

رزومه فارسی: