اداره خدمات دانشجویی، فرهنگی و فوق برنامه

 

فعالیتهای ورزشی در پردیس جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا مهرماه 1393

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

مراسم اهدای جوایز مسابقه هنری «ستاره ای بدخشید و ماه مجلس شد» به مناسبت...

«سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سال ها آرزوی شهادت در...