امور فرهنگی و فوق برنامه امور فرهنگی و فوق برنامه

اهم وظایف امور فرهنگی و فوق برنامه به شرح ذیل می باشد:

  • برگزاری مراسم آیین ورودی نودانشجویان و نشست خانه و دانشگاه؛
  • ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت و مشارکت در کانون­ های فرهنگی، هنری و اجتماعی، تشکل­ های غیر­علمی و انجمن­ های علمی و نشریات علمی تخصصی دانشجویی و سایر برنامه­ های فرهنگی و هنری در پردیس؛
  • ایجاد زمینه ­­های مناسب  و نظارت بر برگزاری جشن­ ها، جشنواره ­­ها، مراسم و نمایشگاه ­­های آثار هنری و دستاوردهای دانشجویی؛
  • نظارت بر فعالیت انجمن­ های علمی دانشجویی؛
  • نظارت بر فعالیت تشکل ­های غیر علمی دانشجویی؛
  • نظارت بر فعالیت کانون­ های فرهنگی هنری دانشجویی؛
  • نظارت بر فروش کتاب­ های علمی و تخصصی هنری و نشریات دانشجویی در پردیس؛
  • نظارت بر فروش آثار هنری دانشجویی در پردیس؛
  • نظارت بر انجام کار دانشجویی؛
  • همکاری در اجرای اردوهای دانشجویی فرهنگی، ورزشی، آموزشی و علمی) که با هدف تأمین اهداف تخصصی درسی و نیز آشنایی با ابنیه ­های تاریخی، مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی، نشاط آفرینی و .... توسط دانشکده­ ها انجام می­ شود؛

اخبار فرهنگی و فوق برنامه اخبار فرهنگی و فوق برنامه

برگزاری سلسله نشست های روش شناسی پژوهش در هنر سلامی
برگزاری سلسله نشست های روش شناسی پژوهش در هنر سلامی
 
انجمن علمی دانشجویی تاریخ هنر با همکاری معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنرهای تجسمی به مناسبت...
1372.jpg