تسهیلات و خدمات دانشجویی تسهیلات و خدمات دانشجویی

 

راهنمای بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان روزانه  را از اینجا و شهریه پرداز را از اینجا دانلود نمایید.

 

نحوه بازپرداخت وام های صندوق رفاه دانشجویان را از اینجا دانلود نمایید.

 

راهنمای درخواست وام درسامانه آموزش را از اینجا دانلود نمایید

 

جهت درخواست وام به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایید. 

 

 

دریافت فرم

 

 

جهت ثبت نام به وب سایت خوابگاه مراجعه نمایید. 

 

دریافت فرم

 

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان 

 فرم گزارش حادثه و ارائه اطلاعات دانشجویی

 

 آیین نامه کار دانشجویی در سال 95

1- آیین نامه مذکور از آذر ماه سال 95 اجرایی شده است.

2- در فصل تابستان هیچگونه حق الزحمه ای به عنوان کار دانشجویی پرداخت نمی شود. 

3- متقاضیان انجام کار دانشجویی می بایست درخواست کتبی خود را به رئیس دانشکده یا معاونین پردیس ارائه دهند. در صورت موافقت مسئولین ذیربط از طریق اتوماسیون اداری با این معاونت مکاتبه و محل و نوع فعالیت دانشجو ذکر شود.

4- برای دریافت حق الزحمه، دانشجویان می بایست نسبت به تکمیل فرم گزارش ماهیانه اقدام نموده و با تأیید رئیس دانشکده یا معاونین پردیس به این معاونت ارسال نمایند.

5- طبق آیین نامه، پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی پس از وصول گزارش کار ماهیانه و تأیید واحد مربوطه و این معاونت از محل درآمد اختصاصی پردیس/ دانشکده/ واحد قابل پرداخت می ­باشد.