اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه های تکمیلی آزمون دوره دکتری تخصصی معماری خرداد 98

اطلاعیه های تکمیلی آزمون دوره دکتری تخصصی معماری خرداد 98


قابل توجه متقاضیان ورود به دوره‌های دکتری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- 1398

 

اطلاعیه شماره یک 

اطلاعیه شماره دو