اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری پژوهش هنر- آقای کوسار رشید امین

جلسه دفاع از رساله دکتری پژوهش هنر- آقای کوسار رشید امین


پژوهش در مبانی و ضرورت تدوین تاریخ نقاشی اقلیم کردستان عراق از 1920 تا 2020

کوسار رشید امین دانشجوی مقطع دکتری پژوهش هنر روز دوشنبه 25/11/ 1400 از رساله خود دفاع می کند.

عنوان رساله: « پژوهش در مبانی و ضرورت تدوین تاریخ نقاشی اقلیم کردستان عراق از 1920 تا 2020»

استاد راهنما: دکتر حسن بلخاری- دکتر سید محمد فدوی

استاد داور: دکتر مینا محمدی وکیل، دکتر مینا صدری،دکتر مهیار اسدی، دکتر علی خاکسار

زمان دفاع:  دوشنبه 25/11/ 1400 ساعت 30/8

مکان دفاع: دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران