اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

مقام آوران سال 96- مسابقات قهرمانی کارکنان و اعضای هیات علمی

مقام آوران سال 96- مسابقات قهرمانی کارکنان و اعضای هیات علمی


سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در بازه تاریخی 13 تا 27 اردیبهشت  ماه  96 برگزار گردید . مقام آوران این دوره از مسابقات به شرح ذیل اعلام می گردد. 

مقام آوران سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران(96)

دوومیدانی آقایان

بسکتبال آقایان

آمادگی جسمانی خانمها

دارت خانمها

داژبال خانمها

ایوب ارض پیما

(مقام دوم – دو 100 متر)

صابر سمیع

کبری وهابی

(مقام سوم)

زهرا اسمعیلی

معصومه اسماعیل زاده

صابر سمیع

(مقام دوم- پرتاب وزنه)

ایوب ارض پیما

 

شهین علیزاده

صغری ارض پیما

 

بهروز عبدالمالکی

 

فاطمه سلیمان زاده

کبری وهابی

 

عبدالحسین کامکار

 

آزاده دهفولی

نرگس یارچینی

 

 

 

 

فاطمه محمودی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مربی: محمود مظاهری

 

مربی: وجیهه عربی

مربی: کبری وهابی

 

سرپرست: کبری وهابی

 

سرپرست: کبری وهابی

سرپرست: معصومه محقق

 

(مقام چهارم)

 

(مقام اول)

(مقام سوم)