اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدغلامرضا اسلامی

سیدغلامرضا اسلامی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
شماره تماس : 02166409696
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی