اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدغلامرضا اسلامی

سیدغلامرضا اسلامی،(بازنشسته)

استاد
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
شماره تماس : 02166409696
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی