درباره مرکز انفورماتیک درباره مرکز انفورماتیک

lمرکز انفورماتیک پردیس هنرهای زیبا شامل دو سایت در پردیس اصلی دانشکده و یک سایت در محل ساختمان شماره 5 پردیس می باشد. 

مرکز رایانه شماره یک واقع در ساختمان معماری است و جهت استفاده عمومی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا می باشد. این مرکز دارای 60 دستگاه رایانه است که به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم شده اند.

رایانه های قسمت پایین دارای نرم افزارهای تخصصی شامل : Autocad,3DMax, Corel,Photoshop,Sketchup, Rhino,Finale, ... می باشد. 

رایانه های قسمت بالایی دارای نرم افزارهای عمومی و رایتر و اسکنر می باشد. 

علاوه بر این خدمات ، امکان استفاده از پرینتر برای دانشجویانی که اکانت خود را به شرح ذیل شارژ نمایند وجود دارد. 

مراحل انجام شارژ پرینتر:

1- تعریف گذر واژه اختصاصی برای نام کاربری خود

2- مراجعه به کارشناس مرکز انفورماتیک جهت پرداخت شارژ و تکمیل فرمهای مربوطه

3- ورود به اکانت شخصی و انتخاب پرینتر  به نام HP- LaserJet 4250 

مرکز رایانه شماره دو واقع در نیم طبقه اول ساختمان تجسمی است و از آن جهت تشکیل کلاسهای آموزشی پردیس هنرهای زیبا استفاده می گردد. این مرکز دارای 30 دستگاه رایانه است و نرم افزارهای عمومی و تخصصی مورد نیاز کلاسها موجود می باشد.

مرکز رایانه GIS واقع در طبقه دوم ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا است و دانشجویان رشته شهرسازی می توانند برای استفاده کلاسهای تخصصی خود از آن استفاده نمایند. این مرکز دارای 20 دستگاه رایانه می باشد که دارای نرم افزارهای عمومی و تخصصی رشته شهرسازی است.