اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جمشید امامی

جمشید امامی

مرتبه علمی : مربی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو شورای انتخاب آثار نخستین جشنواره مبلمان شهری ( دایره خلاق) 1393←1393
  • کمیته علمی همایش بین المللی نورپردازی و روشنایی ایران 1393←1393
  • مشاور علمی نشریه آرمانشهر 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی