اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی،

دانشیار
  • همکاری در اقدامات اجرایی گروه مرمت میراث معماری و میراث شهری
  • مدیر برنامه بین المللی ظرفیت سازی پایداری برای میراث معماری Capacity Building in Sustainability for Architectural Heritage، با حمایت مالی کمیته آموزش اتحادیه اروپا و همکاری دانشگاه هایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، یونان، روسیه، ارمنستان و ایران
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان هنرهای زیبا
  • مسئول نظارت در برگزاری آزمون های عملی از داوطلبان رشته های هنری در آزمون سراسری سال 1401
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
مرمت‌
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی