معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

  علیرضا عینی فر

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک:1376هـ.ش (1998م)

 از دانشگاه: نیوساوت ولز

 رشته تحصیلی: معماری

 Email:aeinifar@ut.ac.ir

 

 

رزومه فارسی: