نگارخانه تهران نگارخانه تهران

نگارخانه از ۳ سالن کوچک، متوسط و اصلی به ترتیب ۷۰ -۱۰۰ و ۱۷۵ متر مربع ایجاد گردیده و به جهت موقعیت هنری در فهرست نگارخانه های برتر کشور قرار دارد.

آدرس: خیابان انقلاب- خیابان قدس- ضلع شرقی دانشگاه تهران- صندق پستی ۱۴۱۵۵-۶۴۵۸

شماره تما س: ۶۶۴۱۰۹۵۹

دورنگار: ۶۱۱۱۲۴۹۵

گالری تصاویر